+31 85 130 6762 info@metrisquare.com
Selecteer een pagina

Eindelijk kan ik me focussen op de cliënt,
in plaats van op de test.

de meest efficiënte manier van testen

Neem met DigiDiag
moderne en klassieke psychologische
tests af op een pen tablet

}

Bespaar tijd

Wanneer u met DigiDiag een psychologische test afneemt, zijn de resultaten direct beschikbaar. Op deze manier scoort en analyseert u de resultaten snel en deelt u rapporten eenvoudig met andere belanghebbenden. U hoeft geen tests op voorraad te hebben en het bespaart kostbare tijd bij de voorbereiding van de testafname.

R

Efficiënt en effectief

DigiDiag begeleidt zowel de proefleider als de proefpersoon bij het afnemen van de tests. Het intuïtieve proefleiderscherm toont instructies voor de proefleider. Het tablet toont instructies en stimuli aan de proefpersoon en registreert de responsen. Het tablet is geheel voorgeconfigureerd, dus na installatie en training kunt u direct aan de slag.

P

Tijd voor observatie

De aanbieding van stimuli en de registratie van responsen worden automatisch geregeld door DigiDiag. Dat geeft de proefleider rust en tijd om tijdens het afnemen van de test de cliënt te observeren. Zo ontstaat een zeer compleet beeld van het proces, dat onderbouwd is met zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen.