Geheugen

Maastricht Ageing Studies (MAAS)

Beschikbaar via DigiDiag

De MAAS testbatterij is aanvankelijk ontwikkeld en genormeerd als set van paper-and-pencil tests.

De Maastricht Ageing Studies hebben geleid tot goede, moderne normen voor deze testbatterij, waarin zowel klassieke als nieuwe tests opgenomen zijn. In samenwerking met Universiteit Maastricht (R. Ponds et al.) werden vervolgens digitale versies van deze instrumenten ontwikkeld.

Bovendien werd onderzocht in hoeverre de normen van de paper-and-pencil variant overeenkomen met die van de digitale versie, deze bleken vergelijkbaar te zijn.

 

Wetenschappelijke referenties

DiagnoseIS: A Computerized Form of Cognitive Testing at the Memory Clinic
Sanne Schreurs, Dr. Sven Stapert and Dr. Dymphie In de Braek.

MAAS  Testbatterij

Via DigiDiag

Stroop kleurwoorden

De Stroop Kleurwoorden Test (Van der Elst, van Boxtel, van Breukelen & Jolles, 2006) bestaat uit 3 kaarten: woorden, kleuren en gekleurde woorden.

De eerste kaart dient als meetinstrument voor psychomotorische snelheid en aandacht. Aan de proefpersoon wordt gevraagd hardop woorden van verschillende kleuren te lezen.

Op de volgende kaart zijn gekleurde blokken weergegeven waarvan de proefpersoon de kleur hardop moet noemen.

Op de derde kaart, de kleurwoorden kaart, zijn woorden gedrukt in een kleur die niet overeenkomt met het geschreven woord.

Het is dan de bedoeling dat de proefpersoon probeert de gebruikelijke respons te onderdrukken: inhibitie.

Franzen, Tishelman, Sharp en Friedman (1987) stelden dat dat er een grote test-hertest betrouwbaarheid is bij deze test (r= .83 Word card, r= .74 Color card, r= .67 Color-Word card).

Concept Shifting Test

De Concept Shifting Test (Van der Elst, van Boxtel, van Breukelen & Jolles, 2006) bestaat uit 5 items.

In het eerste item (CST Cijfers) wordt aan de proefpersoon gevraagd om in de juiste volgorde genummerde cirkels door te strepen.

In het tweede item (CST Letters) moet de proefpersoon cirkels met letters door strepen.

In het derde item (CST Shift) moet de proefpersoon weer cirkels doorstrepen, maar deze keer steeds afwisselend tussen letters en cijfers. Met dit derde item kan de cognitieve flexibiliteit gemeten worden.

Vervolgens, in de laatste twee items, moet de proefpersoon zo snel mogelijk lege cirkels door strepen. Met de daarmee gemiddelde tijden kan de motorische snelheid berekend worden.

15 Woorden Leertaak Auditief/Visueel (WLT-A/V)

De Woorden Leertaak (Van der Elst, van Boxtel, van Breukelen & Jolles, 2005) meet verbaal geheugen.

Tijdens de test worden 15 woorden 5 keer aangeboden. Na het aanbieden van de 15 woorden wordt steeds aan de proefpersoon gevraagd de woorden te reproduceren. De proefleider registreert in de Metrisquare DigiDiag software welke woorden genoemd worden en wordt daarbij geholpen doordat de computer al na enkele letters het woord automatisch aanvult. Ook het geluid wordt opgenomen.

Na 20 minuten volgt een recall: de proefpersoon moet opnieuw proberen zoveel mogelijk woorden uit het geheugen te reproduceren. Op deze manier wordt het lange termijn geheugen gemeten. Vervolgens wordt aan de proefpersoon gevraagd uit een lijst van 30 woorden, de 15 eerder aangeboden woorden te herkennen.

Alle test-hertest correlatiecoëfficiënten bleken significant te zijn, namelijk tussen r= .36 en .68 (De Sousa Magalhaes, Malloy-Diniz, Hamdan, 2012).

Letter-Digit Substitution Test

De Letter Digit Substitution Test (Van der Elst, Van Boxtel, Van Breukelen, Jolles, 2006) bestaat uit letter-cijfer paren gevolgd door een lijst van letters.

De proefpersoon wordt gevraagd zo snel mogelijk onder iedere letter het corresponderende cijfer te noteren. Men kan op deze manier de snelheid van informatieverwerking meten.

Deze test is gevoelig voor hersenletsel, dementie en leeftijd. Zoals Houx et al. (2002) vast stelden is er sprake van een goede test-hertest betrouwbaarheid. (Pearson’s correlation= .88).

Testen op geheugen

Binnen DigiDiag zijn er diverse opties voor het testen van cognitieve functies waaronder geheugen.

Meer informatie over digitale mogelijkheden voor het testen van geheugen?

Bekijk hier een overzicht van tests geschikt voor het testen van geheugen.

Paper-and-pencil tests digitaal scoren
Wij bieden digitale scoringsmogelijkheden voor paper-and-pencil tests via RSPscore. 
 
Bekijk testindex RSPscore

Digitaal tests afnemen en scoren
Snel en concreet digitaal tests afnemen via het DigiDiag testsysteem.
Bekijk testindex van DigiDiag